certyfikat_lex_prestige
certyfikat_lex_prestige

SPRAWDZANIE WIARYGODNOŚCI BIZNESOWEJ

1. Sprawdzanie i wpisy w systemie Krajowego Rejestr Długów (KRD BIG S.A.),
Poznanie kontrahenta pod kątem jego możliwości płatniczych, wiarygodności, jego przeszłości oraz zamiarów jest niezwykle istotne dla firm udzielających kredytu kupieckiego – prowadzących działalność handlową lub usługową. Dotyczy to nie tylko potencjalnego klienta, o którym zupełnie nic lub mało wiemy ale i klientów wieloletnich, którzy decydując się na zakończenie działalności gospodarczej (pod danym szyldem) zaciągają na koniec u wielu swoich wieloletnich dostawców zobowiązania, z zamiarem ich nieuregulowania .
Kancelaria Prawna TRZEBIŃSKI & PARTNERZY wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom  rynku posiada
w swojej ofercie usługę sprawdzania kontrahenta w systemie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A., co daje klientowi – Wierzycielowi następujące korzyści:

 • skuteczną ochronę przed niewypłacalnymi kontrahentami,
 • stały monitoring zdolności płatniczej wybranego kontrahenta,
 • nowoczesne narzędzie do zarządzania wierzytelnościami,
 • znaczne zmniejszenie rezerw na pokrycie “złych długów”,
 • podwyższenie standardu współpracy z klientami i kooperantami,
 • możliwość uzyskania aktualnych informacji o zaległościach płatniczych potencjalnego klienta wobec innych użytkowników KRD,

Na zlecenie Klienta Kancelaria Prawna TRZEBIŃSKI & PARTNERZY może dopisać dłużnika do bazy KRD BIG S.A.

2. Informacje z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)  na temat spółek prawa handlowego
(Sp. J; Sp. z o.o.; S.A. itd.)

Celem usługi jest sprawdzenie i potwierdzenie zdobytych informacji  na temat  zainteresowanej spółki prawa handlowego, obejmującej swoim zakresem wszystkie informacje na temat badanego podmiotu  od początku powstania do dnia sprawdzenia np.:

 • forma prawna
 • data i miejsce rejestracji,
 • kapitał zakładowy i jego zmiany,
 • skład zarządu i jego zmiany,
 • dane o właścicielach, udziałowcach, wspólnikach, akcjonariuszach z informacją o liczbie udziałów lub akcji,
 • charakterystyka działalności, oddziały, filie,
 • składane bilanse spółek