certyfikat_lex_prestige
certyfikat_lex_prestige

EGZEKWOWANIE NALEŻNOŚCI
profesjonalne, skuteczne i zgodne z prawem postępowanie polubowne.

W chwili obecnej jesteśmy jedną z najdynamiczniej rozwijających się kancelarii zajmujących się egzekwowaniem należności na terenie województwa świętokrzyskiego. Dzięki wypracowanym przez lata procedurom oraz rozbudowanym systemom informatycznym wspomagającym odzyskiwanie należności  możemy skutecznie działać na terenie całego kraju.
Nasi negocjatorzy przystępują do realizacji zlecenia natychmiast po jego zarejestrowaniu
w Kancelarii. Na tym etapie rozmowy nie trwają dłużej niż od dwóch do pięciu tygodni.

Postępowanie  polubowne   polega   na   wezwaniu  dłużnika  do  zapłaty, w oparciu o udzielone nam upoważnienie, na bezpośredniej wizycie pracowników Kancelarii Prawnej Trzebiński & Partnerzy w siedzibie dłużnika lub miejscu jego zamieszkania, następnie wykorzystaniu pełnego zakresu działań prawnych, socjotechnicznych i psychotechnicznych skłaniających dłużnika do dobrowolnego uregulowania należności  wobec naszego Klienta i tym samym uniknięcia  dalszych konsekwencji prawnych i finansowych.

Skala stosowanych środków prawnych oraz nowoczesne techniki egzekwowania i negocjacji powodują, że Kancelaria Prawna TRZEBINSKI & PARTNERZY jest skuteczniejsza niż jej konkurenci a zdecydowana większość powierzanych nam spraw (nawet ok. 80%) kończy się odzyskaniem należności bez angażowania sądu.

Zawsze zabiegamy o jak najszybszy zwrot całej należności. Jeżeli nie jest to możliwe, należność rozkładamy na raty zawierając z dłużnikiem ugodę wraz z zabezpieczeniem, na warunkach najkorzystniejszych dla naszego Klienta. Następnie nadzorujemy terminowość uzgodnionych spłat i interweniujemy w przypadku opóźnień.
W sytuacji gdy dłużnik nie posiada majątku wystarczającego na zaspokojenie roszczeń naszego klienta dążymy do odzyskania należności np. z wierzytelności dłużnika lub proponujemy pośrednictwo w sprzedaży tej wierzytelności. Nasze działania nie ograniczają się do rutynowych czynności.

Kancelaria Prawna TRZEBINSKI & PARTNERZY specjalizuje się w obsłudze wierzytelności podmiotów gospodarczych. Naszymi klientami są firmy o bardzo zróżnicowanej strukturze organizacyjnej zarówno duże,  średnie jak i małe podmioty gospodarcze. Z naszych usług korzystają nawet firmy posiadające własne działy windykacji.