certyfikat_lex_prestige
certyfikat_lex_prestige

KancelariaKancelaria Prawna Trzebiński & Partnerzy w ramach, której świadczymy usługi powstała w 2006 roku z inicjatywy jej pomysłodawcy Dariusza Trzebińskiego. Kancelaria jest firmą ukierunkowaną na świadczenie kompleksowej obsługi prawnej oraz obsługi wierzytelności na rzecz przedsiębiorców, instytucji i osób fizycznych. Na początku jako Kancelaria Finansowo-Prawna RAMZES ze względu na dynamiczny rozwój Działu Prawnego w I kwartale  2008 roku przekształciła się w Kancelarię Prawną TRZEBIŃSKI & PARTNERZY.

Podstawowa oferta Kancelarii obejmuje prowadzenie spraw z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, prawa cywilnego, prawa budowlanego oraz sporów sądowych. Kancelaria ceni sprawy nietypowe i precedensowe, wymagające kreatywnego rozwiązywania zagadnień prawnych, ale nie bagatelizuje drobnych i typowych problemów prawnych. Atuty Kancelarii to, bogata wiedza prawnicza, doskonała orientacja w obowiązujących przepisach prawnych, zaangażowanie w realizowane projekty, nowatorstwo stosowanych rozwiązań oraz bardzo dobra organizacja pracy. Podejmując działania na rzecz Klienta oferuje również elastyczne i niekonwencjonalne podejście do konstrukcji prawnych, dostosowując sposób i zakres świadczonych usług do indywidualnych potrzeb Klienta. Dzięki współpracy z prawnikami praktykującymi także w wąskich, specjalistycznych dziedzinach prawa, Kancelaria jest w stanie zaoferować kompleksową pomoc prawną również Klientom o specyficznym, niszowym profilu działalności i szczególnych potrzebach w zakresie obsługi prawnej.

Specjalnością Kancelarii jest również odzyskiwanie- egzekwowanie należności (przedsądowych, po sądowych, przed egzekucyjnych, w trakcie egzekucji lub  po bezskutecznej egzekucji komorniczej, należności przedawnionych), zapewniające Klientom zaspokojenie ich wierzytelności posiadanych wobec podmiotów, które nie wywiązują się ze swoich zobowiązań płatniczych. Dochodzenie i odzyskiwanie należności zawsze poprzedzane jest szczegółowym rozpoznaniem każdego zlecenia oraz sporządzeniem szczegółowego planu podejmowanych czynności operacyjnych w stosunku do dłużników.

Kancelaria skupia wysokiej klasy specjalistów a pracownicy
i współpracownicy to osoby o ugruntowanej pozycji na rynku prawniczym. Dzięki posiadanemu doświadczeniu
i zasobom Kancelaria może świadczyć wysokiej jakości pomoc prawną zarówno Klientom województwa świętokrzyskiego jak
i z terenu całego kraju. Sukces Kancelarii w relacjach
z Klientami opierany przede wszystkim na pełnym zrozumieniu specyfiki ich działalności, celów i potrzeb biznesowych. Pozwala to na aktywne uczestniczenie pracowników Kancelarii
w budowaniu strategii działań i koncepcji biznesowych, już na wstępnym etapie, a nie tylko dokonywanie ich oceny z pozycji zewnętrznego doradcy.

Kierując się zasadą proaktywnej, skierowanej na potrzeby biznesowe obsługi prawnej, Kancelaria  współpracuje z doradcami podatkowymi, a także firmami zajmującymi się obrotem wierzytelnościami.

W  pracy Kancelaria kieruje się najwyższymi standardami etycznymi, profesjonalizmem świadczonych usług oraz zasadą zapewnienia Klientom pełnego komfortu w świadomym i swobodnym realizowaniu swoich celów biznesowych.

Oferta Kancelarii jest zawsze indywidualna, dostosowana do potrzeb poszczególnych Klientów. Dlatego usługi wyceniane są z uwzględnieniem specyfiki danego zlecenia, tak aby struktura wynagrodzenia była adekwatna do rzeczywistego zaangażowania pracowników oraz prawników Kancelarii i dawała Klientowi możliwość odpowiedniego zaplanowania budżetu i monitorowania wydatków. Poza określaniem wynagrodzenia na podstawie systemu stawek godzinowych za pracę prawników Kancelarii , jest ona gotowa do ustalania procentowego uzależnionego od efektów pracy lub  ryczałtowego wynagrodzenia za dany projekt czy zlecenie. Stałym Klientom oferuje dodatkowo upusty oraz stawki uśrednione w odniesieniu do standardowych godzinowych stawek wynagrodzenia lub prowizji z wyegzekwowanych wierzytelności.
certyfikat_lex_prestige